Przyjmujemy nietypowe zlecenia

Zadzwoń i zapytaj

660 461 428

biuro@dddczystosc.pl

Akcja Wiosennej Deratyzacji 2011


Jak co roku, z nastaniem wiosny, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w okresie 20.03. – 20.04. przeprowadzamy u naszych klientów akcję wiosennej deratyzacji.

Jak co roku, z nastaniem wiosny, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w okresie 20.03. – 20.04. przeprowadzamy u naszych klientów akcję wiosennej deratyzacji.

O obowiązku tym mówi Uchwała nr C /1011/06 Rady Miasta Krakowa, z dnia 25 stycznia 2006 roku, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 8 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz art. 4, pkt. 8 Ustawy, z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Dotyczy to obszarów z budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi oraz usługowymi, miejsc gdzie potencjalnie mogą pojawić się lub były widziane, szczury – podwórza, śmietniki czy strychy.

We wskazanych miejscach rozkładamy karmniki deratyzacyjne wraz z trutką, w postaci kostki lub pasty, z kolei tam, gdzie nie mają dostępu dzieci i zwierzęta domowe pozostawiamy trutkę w postaci granulatu, wysypaną w plastikowych miseczkach. Równocześnie zabezpieczamy takie miejsca tak, aby uniemożliwić zagnieżdżanie się szkodników. Padłe gryzonie zabieramy w celu utylizacji.

Po wykonaniu usługi pozostawiamy Protokół Wykonania Wiosennej Deratyzacji, gdzie informujemy jakich środków używaliśmy i w jakich miejscach zostały rozmieszczone trucizny.

Zachęcamy Państwa do współpracy!

powrót