Przyjmujemy nietypowe zlecenia

Zadzwoń i zapytaj

660 461 428

biuro@dddczystosc.pl

BHP i P. Poż. prowadzimy szkolenia

Kodeks pracy

Kodeks Pracy jak też przepisy wykonawcze do KP nakładają na Pracodawcę szereg obowiązków w zakresie BHP i P.POŻ.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki

 

 

Oto podstawowe obowiązki Pracodawcy:

  1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  2. Zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.
  3. Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia BHP oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.
  4. Zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.
  5. Uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.
  6. Zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji, i zarządzeń wydawanych przez organa nadzoru nad warunkami pracy.
  7. Zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

Pomożemy Państwu wywiązać się z powyższych zadań: