Przyjmujemy nietypowe zlecenia

Zadzwoń i zapytaj

660 461 428

biuro@dddczystosc.pl

Wypadki

Rocznie na terenie naszego kraju ulega wypadkom przy pracy ponad 100 000 pracowników

wypadki przy pracy KrakówProponujemy Państwu sporządzenie właściwej dokumentacji powypadkowej:

 • z wypadku przy pracy (lub zrównanego z wypadkiem przy pracy)
 • z wypadku w drodze do pracy lub z pracy

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
 • ustalić okoliczności i przyczyn wypadku
 • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

Po niezwłocznym zgłoszeniu do nas podejmiemy natychmiast stosowne działania w zakresie:

 • ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
 • sporządzenia właściwej dokumentacji powypadkowej
 • zastosowania właściwych środków zapobiegających

Będziemy reprezentować Państwa w tym zakresie przed Prokuraturą, Inspekcją Pracy, ZUS.

Będziemy również prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy.

Rocznie stwierdza się w naszym kraju ponad 3 000 chorób zawodowych.

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

 • ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
 • zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Będziemy prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby  oraz systematycznie analizować przyczyny, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.