Przyjmujemy nietypowe zlecenia

Zadzwoń i zapytaj

660 461 428

biuro@dddczystosc.pl

P. Poż

Rocznie w naszym kraju wybucha ponad 150 000 pożarów

P. Poż. KrakówWłaściciel budynku jest obowiązany:

 • wyposażyć budynek w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić ich konserwację, naprawy i sprawne, niezawodne działanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami p. pożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia,
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

Pomożemy Państwu wywiązać się z powyższych zobowiązań.

W ramach współpracy oferujemy:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie przeciwpożarowym,
 • przegląd stanowisk pracy w zakresie przeciwpożarowym,
 • przegląd stanu dróg pożarowych i ewakuacyjnych,
 • opracowanie i aktualizację instrukcji przeciwpożarowych,
 • wyposażenie firmy w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • ćwiczenia w zakresie próbnej ewakuacji,
 • prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.