Przyjmujemy nietypowe zlecenia

Zadzwoń i zapytaj

660 461 428

biuro@dddczystosc.pl

Ryzyko zawodowe

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Ryzyko zawodowe KrakówPoprzez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego pomaga ograniczać negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi i środowisko w związku z wykonywaną pracą.

Przyczynia się również do podniesienia konkurencyjności firmy i jej prawidłowego działania.

Każdy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o nim pracowników.

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać dla wszystkich stanowisk pracy dla których nie była wykonywana, oraz wtedy kiedy w miejscu pracy zostały wprowadzone zmiany, które mogły spowodować zmianę poziomu ryzyka.

Podczas kontroli firmy przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcję Sanitarną pracodawca może być poproszony o przedstawienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

Oferujemy Państwu opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.