Przyjmujemy nietypowe zlecenia

Zadzwoń i zapytaj

660 461 428

biuro@dddczystosc.pl

Doradztwo

Doradztwo BPH i P. Poż.

Proponujemy Państwu pełen zakres usług BHP i P.POŻ.:

 1. Przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników, również u klienta.
 2. Opracowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.
 3. Opracowanie kompletnej dokumentacji z wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy oraz z wypadku w drodze do pracy i z pracy. Prowadzenie wymaganych rejestrów wypadków.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi w tym rejestrów chorób zawodowych i podejrzeń zachorowań na choroby zawodowe.
 5. Kompleksowe prowadzenie zagadnień przeciw pożarowych.
 6. Prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym, Inspekcją Pracy, Inspekcją Sanitarną i innymi urzędami w zakresie BHP.
 7. Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Inspekcji Pracy oraz decyzji Inspekcji Sanitarnej.
 8. Współudział w reprezentowaniu Państwa przed Inspekcją Pracy, Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego.
 9. Opracowanie instrukcji oraz procedur BHP.
 10. Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i P.POŻ.
 11. Prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w firmie, wraz z wnioskami profilaktycznymi.
 12. Sporządzanie analiz stanu BHP w firmie wraz z planem poprawy warunków pracy.
 13. Organizowanie pomiarów środowiska pracy, oraz prowadzenie rejestrów pomiarów.
 14. Prowadzenie rejestru czynników szkodliwych.
 15. Prowadzenie rejestru prac oraz rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych, jak też substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 16. Organizowanie pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowej).
 17. Opracowanie planu BiOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) na budowie.
 18. Opracowanie tabeli odzieży roboczej oraz dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 19. Udział w Komisji BHP w firmie.
 20. Współdziałanie w zakresie BHP ze Związkami Zawodowymi, Społeczną Inspekcją Pracy, Lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 21. Udział w odbiorach obiektów budowlanych, pomieszczeń, stanowisk pracy.
 22. Ocenę efektywnego wydatku energetycznego na stanowisku pracy.
 23. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy w zakresie BHP.
 24. Ocenę maszyn w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 25. Zapewniamy doradztwo - bieżącą informację oraz bieżącą pomoc w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP i P.POŻ.